UWAGA: Od kwietnia 2018 roku Forgen.pl zawiesił swoją działalność. Na poniższej stronie znajduje się archiwum serwisu. Możliwość logowania i rejestracji nowych kont została zablokowana. W celu uzyskania porad genealogicznych zapraszamy na inne fora o tej tematyce: genealodzy.pl, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo

Medal 40-lecia Polski Ludowej - uchwała Rady Państwa

Miejsce na opisy ciekawych przypadków, historii, zdarzeń, na które trafiliście we własnych poszukiwaniach

Moderator: Moderatorzy


Awatar użytkownika

AUTOR TEMATU
bartekbaran
Posty: 83
Rejestracja: pn sie 17, 2009 11:16 am
Lokalizacja: Warszawa/Fajsławice
Podziękował/a: 6 razy
Kontakt:

Medal 40-lecia Polski Ludowej - uchwała Rady Państwa

Post autor: bartekbaran » śr gru 02, 2015 8:44 pm

Kłaniam się!

Dysponuję informacją, iż mój dziadek "22.07.1984 r. uchwałą Rady Państwa nr 15/50/84 M odznaczony został MEDALEM 40-LECIA POLSKI LUDOWEJ". Czy ktoś z Państwa byłby w stanie pomóc mi zlokalizować niniejszą uchwałę? Być może chodzi o Uchwałę Rady Państwa z 10 V 1984 r. w sprawie "Medalu 40-lecia Polski Ludowej" (M.P. 1984 nr 13 poz. 94), niemniej jak widać nomenklatura w dzienniku urzędowym jest tutaj inna. Więc czy chodzi tu o inny dokument czy też powyższy numer odnosi się do czegoś innego i dlaczego?
Łączę uprzejme wyrazy
Bartłomiej Baran

http://www.bartekbaran.cba.pl

Awatar użytkownika

wicy
Posty: 1348
Rejestracja: czw kwie 10, 2008 8:56 pm
Lokalizacja: Łódź
Podziękował/a: 145 razy
Podziękowano: 322 razy
Kontakt:

Re: Medal 40-lecia Polski Ludowej - uchwała Rady Państwa

Post autor: wicy » czw gru 03, 2015 8:02 am

Kod: Zaznacz cały

M.P.1984.13.94
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 maja 1984 r.
w sprawie "Medalu 40-lecia Polski Ludowej".
(M.P. z dnia 12 czerwca 1984 r.)
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o ustanowieniu "Medalu 40-lecia Polski Ludowej" (Dz. U. Nr 26, poz. 131) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§ 1. "Medal 40-lecia Polski Ludowej", zwany dalej Medalem, nadawany będzie obywatelom cieszącym się autorytetem w swoich środowiskach zawodowych i społecznych, którzy swą długoletnią pracą zawodową, działalnością społeczną lub polityczną w różnych dziedzinach życia kraju w okresie czterdziestolecia Polski Ludowej wnieśli liczący się wkład w budowę i umacnianie socjalistycznej państwowości, gospodarki i kultury narodowej.
§ 2. 1. Wnioski o nadanie Medalu przedstawiają Radzie Państwa:
  1)   ministrowie i kierownicy urzędów centralnych - za zasługi położone w pracy wykonywanej w podległych, nadzorowanych i koordynowanych jednostkach organizacyjnych oraz za zasługi położone w dziedzinach związanych z działalnością danego resortu,
  2)   wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi - za zasługi położone w pracy wykonywanej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych oraz w działalności społecznej, politycznej i kulturalnej,
  3)   prezydia wojewódzkich rad narodowych - za zasługi w działalności społeczno-politycznej radnych i działaczy rad narodowych oraz rolnikom indywidualnym z terenu województwa,
  4)   upoważnione organy naczelnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego - za zasługi położone w dziedzinach objętych ich działalnością,
  5)   naczelne władze centralnych związków spółdzielczych, stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej, organizacji działających na podstawie odrębnych ustaw, a także innych organizacji społecznych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym organizacji młodzieżowych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników indywidualnych - za zasługi położone w dziedzinach objętych ich działalnością.
2. Naczelne władze stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej i organizacji działających na podstawie odrębnych ustaw przedstawiają wnioski o nadanie Medalu w porozumieniu z organami nadzorującymi lub koordynującymi ich działalność.
3. Przepisy § 8 ust. 2 i § 9 uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń (Monitor Polski Nr 2, poz. 12 oraz z 1982 r. Nr 16, poz. 124) stosuje się odpowiednio.
§ 3. 1. Wnioski o nadanie Medalu sporządzają kierownicy zakładów pracy stanowiących główne miejsca zatrudnienia kandydatów do odznaczenia.
2. Kierownicy zakładów pracy sporządzają wnioski z własnej inicjatywy lub z inicjatywy organizacji politycznych, społecznych lub zawodowych, których członkiem jest kandydat do Medalu.
3. Kierownicy zakładów pracy sporządzają także wnioski o nadanie Medalu osobom, które były zatrudnione w tym zakładzie pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę.
4. Wnioski powinny zostać zaopiniowane przez organy samorządu załogi oraz zakładowe organizacje polityczne i zakładowe organizacje związkowe.
5. Wnioski o nadanie Medalu rolnikom indywidualnym sporządzają terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego w oparciu o opinię terenowych instancji organizacji politycznych i samorządu mieszkańców wsi.
6. Wnioski sporządzane przez organizacje społeczne i polityczne podlegają zaopiniowaniu przez zakład pracy stanowiący główne miejsce zatrudnienia kandydata do odznaczenia.
§ 4. 1. Wnioski sporządzane są na drukach ustalonych i dostarczonych przez Kancelarię Rady Państwa.
2. Sposób sporządzania i składania wniosków określi instrukcja Kancelarii Rady Państwa.
§ 5. Wnioski o nadanie Medalu nie wymagają uzyskania opinii wojewódzkich komisji odznaczeń państwowych.
§ 6. 1. Odznaką "Medalu 40-lecia Polski Ludowej" jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 32 mm; na licowej stronie, w środku, umieszczony jest wizerunek orła w kształcie ustalonym dla godła Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po obu stronach orła umieszczone są daty "1944" i "1984", nad orłem znajduje się rzymska liczba "XL", a pod nim litery "PRL"; daty, liczba i litery połączone są stylizowanymi kłosami i kołami zębatymi; na odwrotnej stronie Medalu umieszczony jest wizerunek konturów granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz na ich tle napis w trzech wierszach "WALKA PRACA SOCJALIZM", a pod napisem znajduje się gałązka oliwna.
2. Odznaka Medalu zawieszona jest na wstążce szerokości 32 mm, z dwoma pionowymi paskami w środku w kolorach białym i czerwonym, szerokości 12 mm każdy, i dwoma pionowymi paskami po bokach w kolorze złotym, szerokości 4 mm każdy.
3. Baretkę sporządza się ze wstążki przepisanej dla Medalu; na baretce znajduje się nakładka koloru srebrnego, składająca się z poziomej listewki o szerokości 2 mm i rzymskiej liczby "XL" o wysokości 6 mm; nakładka może być metalowa lub wyhaftowana.
4. Wzór rysunkowy Medalu zawiera załącznik do uchwały.
§ 7. 1. Medal nosi się na lewej stronie piersi w kolejności przewidzianej po "Medalu 30-lecia Polski Ludowej".
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą do noszenia Medalu stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie opisu odznak orderów i odznaczeń oraz sposobu ich noszenia (Monitor Polski Nr 2, poz. 13 i Nr 4, poz. 32).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR RYSUNKOWY "MEDALU 40-LECIA POLSKI LUDOWEJ"
Jak widać, jest to tylko akt ustanawiający medal. Sama uchwała zatwierdzająca wnioski mogła być niepublikowana.
---------------------------------------
Pozdrawiam, Witek Mazuchowski

Awatar użytkownika

AUTOR TEMATU
bartekbaran
Posty: 83
Rejestracja: pn sie 17, 2009 11:16 am
Lokalizacja: Warszawa/Fajsławice
Podziękował/a: 6 razy
Kontakt:

Re: Medal 40-lecia Polski Ludowej - uchwała Rady Państwa

Post autor: bartekbaran » sob gru 05, 2015 10:29 pm

Tego się można było spodziewać. Dziękuję!
Łączę uprzejme wyrazy
Bartłomiej Baran

http://www.bartekbaran.cba.pl

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ciekawe przypadki”