Strona 1 z 1

Baza fotografii zabytków polskich na Ukrainie

: wt lip 22, 2014 11:35 pm
autor: spalonymlynek
Świetna sprawa dla szukających na terenie Ukrainy lub zainteresowanych tematem :)

"Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat stanu zachowania zabytków kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zawierających przekaz tekstowy (inskrypcje) i ikonograficzny (herby), związanych z szeroko pojętą kulturą łacińską i polską na terenach dawnej Rzeczypospolitej, wchodzących współcześnie w skład Republiki Ukrainy. Cel bezpośredni projektu stanowi opracowanie bazy danych fotografii dokumentujących stan zachowania zabytków kultury na Ukrainie. Zbiór fotografii znajdujący się w posiadaniu Instytutu Historii UJ powstał w wyniku prowadzonej w latach 1994-2008 przez grupę krakowskich historyków pod kierunkiem dr. Wojciecha Drelicharza prac inwentaryzacyjnych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772 r. znajdujących się obecnie na terytorium Ukrainy. Celem kilkudziesięciu wyjazdów była rejestracja i dokumentacja inskrypcji wykonanych w alfabecie łacińskim (j. łaciński, polski, niemiecki, francuski) oraz przedstawień heraldycznych. Przedmiotem prac były napisy umiejscowione w świątyniach rzymskokatolickich, oraz należących do innych obrządków chrześcijańskich (prawosławnych, greckokatolickich, ewangelickich), w kaplicach cmentarnych i przydrożnych, pałacach, zamkach i fortyfikacjach, budynkach użyteczności publicznej, pomnikach. Wśród inwentaryzowanych obiektów należy wymienić przede wszystkim pozostałości wystroju i wyposażenia kościołów: malowidła ścienne, obrazy, rzeźby, nagrobki, epitafia, dzwony, szaty i naczynia liturgiczne, vota, graffita, detale architektoniczne, przedmioty rzemiosła artystycznego. Zebrany materiał stanowi w zasadzie jedyne zachowane i ogólnodostępne dla Polaków na Ukrainie ślady materialnego dziedzictwa historycznego ziem ruskich i ukrainnych, zaś dla historyków i miłośników kresów pozostaje cennym źródłem wiedzy historycznej, genealogicznej i językowej. Przy okazji badań terenowych odnotowywane i dokumentowane były inne zabytki architektury i sztuki, czy szerzej materialne ślady i pozostałości związane z kulturą polską czy szerzej rzecz ujmując łacińską na byłych ziemiach wchodzących w skład państwa polskiego i zamieszkiwanych przez Polaków, w tym cmentarze, głównie na terenie Podola. Cezurę chronologiczną dla inwentaryzowanych obiektów stanowił rok 1945. Zebrane napisy i herby zostały częściowo opublikowane w wydawnictwie Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t.1-4 (ziemia lwowska, ziemia przemyska, Kamieniec Podolski, województwo podolskie), Kraków 2005-2009 oraz Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach. Adresatem projektu są polscy i ukraińscy uczeni i miłośnicy historii, regionaliści interesujący się dziedzictwem Kresów, kulturalnymi relacjami polsko-ukraińskimi, śladami cywilizacji zachodniej na obecnej Ukrainie, wielowiekowym współistnieniem na tym obszarze mieszkańców wielu kultur, religii i języków. Zespół opracowujący bazę stanowią historycy, pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk, biorący udział we wspomnianych pracach inwentaryzacyjnych, autorzy cytowanych powyżej edycji w ramach serii Pomniki epigrafiki."

http://medea.hist.uj.edu.pl/baza_ukraina/index.php/

Pozdrawiam,
Magda